Biologische landbouw

De filosofie van waaruit we denken en doen gaat uit van natuurlijke evenwichten en kringlopen die we zoveel mogelijk respecteren en niet proberen te verstoren. De aarde wordt behandeld als een levend organisme, die bij onoordeelkundig gebruik ziek kan worden en uitgeput kan raken. Het spreekt vanzelf dat producten van sterke en gezonde grond ook gezonder zullen zijn en dat aan dieren en mensen die met deze producten worden gevoed worden dezelfde kracht en gezondheid wordt doorgegeven.

Natuurlijk zijn ook de producten van de dieren (en mensen) met diezelfde levenskracht doortrokken (de eieren, de melk, de zuigelingen maar ook de mest). Zo zie je dat een biologisch dynamisch bedrijf letterlijk vanaf gezonde grond wordt opgebouwd. Wij helpen onze moeder aarde door ons afvalwater eerst biologisch te reinigen m.b.v. het helofytenfilter, door effectieve micro organismen, en door haar met biologische mest te voeden en door onze tractor en shovel op minder vervuilende bio diesel te laten rijden. Om onze kringloop te volmaken hebben wij een samenwerkings-overeennkomst met het akkerbouw bedrijf van de Familie Ferket in de Flevopolder, van waaruit wij onze voederbieten, tarwe en stro betrekken en die van ons biologische mest krijgen  op deze manier vormen wij een gemengd bedrijf op afstand. Van akkerbouwbedrijf De Boterbloem van Trijntje en Eric uit Osdorp betrekken wij lucerne en stro.
De mais voor onze geiten wordt verbouwd door Fa. Van Dijk uit de Haarlemmermeerpolder.

overzichtsfotos-18